септември 23, 2023

условия

Има условия за големи извалявания на дъжд. Оттук нататък дали ще имаме по-голяма или по-малка успеваемост при...
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен...