май 26, 2024

условия

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен...