септември 23, 2023

Правителството

До средата на октомври ще влезе в сила електронното известяване на водачите за наложените им глоби при...
Проектът изменящ и допълващ на Закона за енергетиката, одобрен от Министерския съвет, излага амбициозен план за либерализация...
От 1 януари 2023 година със сигурност ще има нова минимална работна заплата, определена по новия механизъм...