септември 23, 2023

дълговете

В Асоциация „Активни потребители“ регулярно постъпват сигнали от граждани, които са притеснявани от колекторски фирми. Често обаче...
Вижте повече оферти от нашите рекламодатели: Правната комисия към парламента прие отпадането на „вечния длъжник“....